Декларации по ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-
тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-
тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: