Търгове и конкурси

Търг с тайно наддаване
14.05.2020
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

Търг с тайно наддаване
26.03.2020
 - Заповеди 459-461

Търг с тайно наддаване
05.03.2020
- Обява  - Заповед

Търг с тайно наддаване
04.11.2019
- Обява - Заповед

Търг с тайно наддаване
10.06.2019
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
15.05.2019
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: