Информация за COVID -19
Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
06.04.2020
Внимание!!!
Във връзка с с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве по отношение на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19
Ви уведомяваме, че чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) се предоставя възможност гражданите, бизнеса и админстрацията да взаимодействат по електронен път.
За повече информация вижте ТУК.
За да се регистрирате в системата отворете https://edelivery.egov.bg
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: