Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.08.2019
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.

- Протокол комисия

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Техническа спецификация

- Указания

- Образци

- Проект

- Експертна оценка 

- Договор
Потърсете в сайта
Анкета
Работното време за прием на граждани е удобно: