Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм