Финансови отчети


Отчет за м.11.2017г.
- Приложения

Отчет за м.10.2017г.
- Приложения

Тримесечен отчет към 30.09.2017г.

Отчет за м.09.2017г.
- Приложения

Отчет за м.08.2017г.
- Приложения

Отчет за м.07.2017г.
- Приложения

Тримесечен отчет към 30.06.2017г.

Отчет за м.06.2017г.
- Приложения

Отчет за м.05.2017г.
- Приложения

Отчет за м.04.2017г.
- Приложения

Отчет за м.03.2017г.
- Приложения

Отчет за м.02.2017г.
- Приложения

Отчет за м.01.2017г.
- Приложения
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм