Телефони за връзка
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Телефонен указател - Общинска администрация
Телефонен указател - Кметства

БУЛСТАТ: 000320648
Адрес: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20
тел: 09744/34-44
факс: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.com
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм