Декларации по ЗПУКИ
Мандат 2015-2019г.

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- тук

Мандат 2011-2015г.

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- тук
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм