Вътрешни нормативи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ тук

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
ТУК


Харта на клиента

Ежегодни цели на администрацията за 2017г.
Отчет за изпълнение на целите за 2017г.

Ежегодни цели на администрацията за 2016г.
Отчет за изпълнение на целите за 2016г.
Ежегодни цели на администрацията за 2015г.  
Отчет за изпълнение на целите за 2015г.
Ежегодни цели на администрацията за 2014г.
Отчет за изпълнение на целите за 2014г.
Ежегодни цели на администрацията за 2013г.
Отчет за изпълнение на целите за 2013г.

Ежегодни цели на администрацията за 2012г.
Отчет за изпълнение на целите за 2012г.

Ежегодни цели на администрацията за 2011г.
Отчет за изпълнение на целите за 2011г.
Ежегодни цели на администрацията за 2010г.
Отчет за изпълнение на целите за 2010г.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм