Съобщение по чл.62, ал.2 от Закона за водите
19.02.2018
Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година - землище с.Разград, земи с нтп "полски пътища"
16.02.2018
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година - землище с.Разград, земи с нтп "полски пътища"

Регистър и заповеди по чл.37 "в" от ЗСПЗЗ
13.02.2018
Регистър и заповед на имоти в с.Разград и заповед за определяне на имоти по чл.37 "в"

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
12.02.2018
1. Изготвяне и подреждане на кът, посветен на 140 години от Освобождението на България от Османско владичество във всяко читалище и учебно заведение на територията...

Инвестиционно предложение
09.02.2018
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улици "В.Левски", "Битоля" и "П.Славейков" гр.Вълчедръм- Обява- Уведомление

Обява
08.02.2018
Второ основно училище "Ивано Вазов", гр.Вълчедръм с подкрепата и съдействието на община Вълчедръм, НЧ"Рало"-1891" и "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ" обявяват провеждането на Втори общински поетичен рецитал...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Информация за...

Публично състезание
06.02.2018
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ И СЕЛО ДОЛНИ ЦИБЪР, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:...

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС