Община Вълчедръм с награда от Института по публична администрация
11.01.2018
На 14 декември 2017 г. в споделено пространство „Космос“ гр. София заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви...

Публично обсъждане на бюджет 2018
05.01.2018
Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2018г.-Приложения

Награда от конкурс за най-хубава коледна украса
22.12.2017
Коледно еленче с дядо Коледа получи г-жа Елза Тодорова Иванова от с. Септемврийци за най-хубава коледна украса! Наградата от конкурса връчи лично г-н Иван Барзин...

Поздрав
22.12.2017

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
21.12.2017
- ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И ВТОРО И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪЛЧЕДРЪМ...

Съобщение за изготвена виза за проектиране
12.12.2017
Община Вълчедръм , респективно Дирекция "Териториално развитие и устройство, програми и хуманитарни дейности" на основание чл.140 от ЗУТ, съобщава на ЛИЛЯНА ГРИГОРОВА АВРАМОВА, ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА...

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм”- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на...

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Търг с тайно наддаване
08.06.2017
- Обява- Списък имоти

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС