Новини

Обява
14.11.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ              ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ «РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА «БУЛГАРТРАНСГАЗ» ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА», ЕТАП «ЛИНЕЙНА ЧАСТ»  

Обява
13.11.2019
Със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 3 (три) вакантни длъжности във военно формирование 24430 - Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:    ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул.„Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст....

Обява
06.11.2019
На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Заповед № РД-18-75/05.11.2019 г. на Областен управител на област Монтана се свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Вълчедръм, което ще се проведе на 11.11.2019 г. (понеделник) от 12,00 часа в Зала № 1 (партер) в сградата на общинската администрация.

Обява
05.11.2019
Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Описание на длъжностите  Критерии за оценка на кандидатите Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН...

Съобщение
08.10.2019
Свободен безжичен достъп до Интернет във всички населени места на територията на община Вълчедръм Жителите и гостите на община Вълчедръм вече могат да се възползват от предоставената възможност за ползване на безжичен интернет на обществени места. Мрежата е изградена от А1 по проект на Община Вълчедръм, финансиран с 15 хиляди  евро от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е...

Обява
07.10.2019
Съгласно изискванията на чл.95, чл.3 на Закона за опазване на околната среда, ви предлагаме да посетите адреса на  интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (ИАППД) , където е побликувано задание за обхват и навигация нa ОВОС за инвестиционно предложение: "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм