Новини

Обявления за изготвен ПУП
17.11.2017
- Обявление

Обява
08.11.2017
Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери изпълнявали военна служба от Стационарната комуникационна и информационна система, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана –до 22.11.2017г.Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери от Военно-географската служба за лица, завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на...

"Войната в документи"
08.11.2017
Държавен архив – Монтана и Община – Вълчедръм Ви канятна откриването наДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА„ВОЙНАТА В ДОКУМЕНТИ”по повод 100 г. от влизането на България в Първата световна войнав НЧ „Рало-1891” гр. Вълчедръм на 10.11. 2017 г. от 11,00 часа

Преценка необходимостта от ОВООС
31.10.2017

Обява
31.10.2017
Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Обява
31.10.2017
ОБЯВА Със заповед № ОХ-1111/25.10.2017г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:1. Във в.ф.28860 – Горна Малина – 1 (една) вакантна длъжност за сержант. Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана - 16.11.2017 г.Със заповеди № ОХ-1109/25.10.2017г. № ОХ-1112/26.10.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, както следва:2. Във в.ф.28000 – Граф Игнатиево – 1 (една) вакантна длъжност за офицер.Срок за...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС