Новини

Часът на Земята 2019
19.03.2019
Община Вълчедръм ще се присъедини към тазгодишното издание на глобалната инициатива „Часът на земята“, което ще се проведе на 30 март 2019 г. от 20,30 часа до 21,30 часа.Призоваваме всеки един от нас по време на инициативата да загаси ненужните лампи в дома си.

ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
14.03.2019
На 12 март 2019 година в зала на община Вълчедръм се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. Обща стойност на проекта: 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.300 041,80 лв. собствен принос на община Вълчедръм и община Якимово. Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм...

Съобщение
27.02.2019
Община Вълчедръм, респективно Дирекция “Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности” на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот УПИ XIX-2354, кв. 198 по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана собственост на Станислав Георгиев Трайков за изготвяне на ИП за преустройство и реконструкция на автомивка и навес за разширение на работилница за монтаж и демонтаж на гумми. На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да направите писмени възражения, предложения и искания по изработената виза до Общинска администрация гр. Вълчедръм.

Обява
27.02.2019
Инвестиционно предложение за "Преустройство и реконструкция на автомивка и навес за разширение на обект "Работилница за демонтаж. монтаж и баланс на гуми" и и зграждане на метален навес" 

Обява
22.02.2019
Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185(сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС...

Обява
19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. ...научете повече.

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм