Контакти
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

БУЛСТАТ: 000320648
Адрес: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20
тел: 09744/34-44
факс: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.com

Телефонен указател - Общинска администрация

Длъжност Име и фамилия тел.код номер GSM
Кмет на Община Иван Барзин 09744 34-44; факс:34-06 0887757990 
Заместник-кмет на Община  Мая Гуглина  09744  22-05 0879213223 
Заместник-кмет на Община  Боян Аврамов  09744  33-08  0885952264
Секретар на Община Камелия Савова  09744  21-38  0885954433 
Председател на Общински съвет  Альоша Минин  09744  34-06  0887759824 
Директор на дирекция "Административно, правно, информационно и финансово-стопанско обслужване"  Радостина Захариева  09744  33-10  0886742007 
Директор на дирекция "Финанси и гражданска регистрация“ Диана Алексиева  09744  33-63  0885912315 
Директор на дирекция "Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности"  Иван Бонов  09744  22-90  0886742005 
Общински център за информация и услуги на гражданите - Деловодство, ЕСГРАОН, Гражданско състояние, Общинска собственост, Каса 6 работни места  09744  21-30  0879213262 
10  Общинска техническа служба    09744  33-20   -
11  Човешки ресурси    09744  21-67  0879213230 
12  Звено за администриране на данъчни задължения по Закона за местни данъци и такси   09744  23-54   -
13  Главен експерт "Образование, култура и спорт"  Надежда Чернева 09744  20-16  0877695278 
14  Счетоводство/ каса   09744  22-64  0879213260 
15  Общинско предприятие    09744  21-78  0885954977 
16  Секретар на МКБППМН  Любимка Копривчина  09744  20-16   -
17  Ст.специалист "Информационни технологии"  Тихомир Макавеев  09744  20-16  0885905888 


Телефонен указател - Кметства

№  Длъжност  Име и фамилия  тел.код  номер  GSM 
Кмет на кметство с.Мокреш  Емил Ефремов  09747   23-77 0879213227 
Кмет на кметство с.Септемврийци  Емил Крумов  09740  22-30/23-30/22-27  0888498410 
Кмет на кметство с.Разград  Сашко Спасов 09746  22-20/22-25/23-21  0884909424
Кмет на кметство с.Долни Цибър  Камен Димитров  09741  23-32/22-31  0879401605 
Кмет на кметство с.Златия  Александър Панов  09745  82-20/83-75  0878675343 
Кмет на кметство с.Черни връх  Мая Миланова  09749  22-60  0879213222
Кметски наместник с.Горни Цибър  Веселин Николов  0899593957 
Кметски наместник с.Игнатово  Райка Горанова  09745  84-15  0879213225 
Кметски наместник с.Ботево  Патриция Борисова  09746  23-25  0879213226 
10  Кметски наместник с.Бъзовец  Велизар Захариев  09740  24-52  0879068830 
Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм