Достъп до обществена информация
За контакти: Даниела Минкова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09744/34-06;
e-mail: kmet@valchedram.com

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила

Заявление образец
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм