Процедури по ЗОП
Публично състезание
06.02.2019
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”

- Отговор на запитване

- Решение

- Обявление

- Указания

- Методика

- Техническа спецификация

- Количествено-стойностна сметка

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм