Процедури по ЗОП
Публично състезание
29.10.2018
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.

- Договори

- Протокол комисия

- Съобщение ценови оферти

- Съобщение

- Обявление

- Решение

- Указания

- Техническо задание

- Образци

- Методика за оценяване
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм