Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"

- Договор

- Протокол

- Обява

- Указание

- Образци

- Проект договор

- Количествено-стойностна сметка
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм