Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"

- Договор

- Протокол

- Уведомление
 
- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Отговор на запитване

- Обява

- Указание

- Образци

- Проект договор

- Количествена сметка

- Техническа спецификация
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм