04.12.2019
Прессъобщение
ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА СТАНЦИЯ

04.12.2019
Обява
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ  

04.12.2019
Обява
КОЛЕДА Е ОСОБЕНО ВРЕМЕ ОТ ГОДИНАТА, КОГАТО ДЕТСКИТЕ ПОГЛЕДИ СТАВАТ ПО-ИСКРЯЩИ, ДОБРИТЕ ДЕЛА СЕ МНОЖАТ, ВЯРАТА В ДЯДО КОЛЕДА СТАВА ВСЕ ПО-ИСТИНСКА, А ИГРАЧКИТЕ - ТЕ СА НАЙ-ЖЕЛАНИ. ДОБРИЯТ СТАРЕЦ ЩЕ ПОДАРИ ПОДАРЪЦИ НА ВСИЧКИ ПОСЛУШНИ ДЕЦА В КЪЩИЧКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА, ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО НА 25.12.2019 Г. ОТ 10.00 ДО 12.00 ЧАСА. ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ И ОСТАВЯТ СВОИТЕ ПАКЕТИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ – ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДО 18.00 ЧАСА  ДО  19.12.2019 Г.

02.12.2019
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ. АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА, МОЛЯ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ В СРОК до 13.12.2019 г. НА ТЕЛЕФОН 09744/3406 – ДАНИЕЛА МИНКОВА ИЛИ 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА. ЩЕ БЪДАТ ПОСЕТЕНИ ЗА ОГЛЕД И КЛАСИРАНИ САМО ЗАЯВЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ОБЕКТИ. НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА 19.12.2019 г. ОТ 16.30 Ч. В НЧ „РАЛО 1891” ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.   ДА НАПРАВИМ ГРАДА И СЕЛАТА В ОБЩИНАТА ПО-КРАСИВИ И УЮТНИ С АТМОСФЕРАТА НА ИДВАЩИТЕ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ!

02.12.2019
ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
На 3-ти декември 2019 година – на строителната площадка по проекта, ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. За повече информация вижте ТУК.

26.11.2019
Покана за Официална церемония ПЪРВА КОПКА по Проект "Проетиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово".
 Вижте поканата тук:

25.11.2019
Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
Доставка на гориво за отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни заведения и гориво смазочни материали за  моторните превозни средства собственост на община Вълчедръм. - Решение - Техническа спицификация

20.11.2019
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчк
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по обект : „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм”, подобект :„Улица "Съединение" - ОТ48а - ОТ257 - ОТ258 - OT259 - OT260 - OT113     от км 0+000 до км 0+ 397.74” - Покана - Техническа спецификация - Оферта - Обща количествено-стойностна слетка

15.10.2019
Публично състезание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ - Доклад  - Протокол   - Решение   - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

07.10.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   - Договор - Техническо предложение - Ценово предложение -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

22.08.2019
Открита процедура
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

13.08.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм