08.07.2016
Протокол за разпределение

- Протокол за разпределение на пасища и мери от ДФЗ за стопанската 2016 - 2017 година


23.06.2016
Инвестиционно предложение на "ВИТБУЛ" ЕООД

-Инвестиционно предложение за изграждане на "Предприятие за производство на директни сокове и замразени плодове"


19.05.2016
Обява

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Световният пробег за мир е международна щафета, която има за цел да насърчи съпричастността между народите и да спомогне за изграждането на един...


03.05.2016
Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"

- Писмо- ПриложениеПредвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи"ЕАД. Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта...


27.04.2016
Обява

- Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили гражданските средни или висши училища, в страната и...


22.04.2016
Протокол от общинска епизоотична комисия

25.08.2016
Публично състезание

„Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм”- Обявление - Решение- Документация- Образци- Техническа спецификация- Количествено - стойностна сметка


02.08.2016
Публично състезание

„Изготвяне на заявление за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за кандидатстване на община Вълчедръм по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект...


28.07.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

"Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"- Обява за удължаване на срок- Обява- Критерии- Документация-...


27.07.2016
Публично състезание

:„Избор на изпълнител за изготвяне на Технически проект за обект: “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и MON1071 /III- 818,...


01.07.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

"Изпълнение на строително-ремонтни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм."- Протокол - Обява- Документация за участие- Технически изисквания- Договор- Образци- Количествени сметки- Количествено - стойностна...


27.04.2016
Обществена поръчка по глава 26

Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация- Обява- Документация- Критерий за оценка- Указание-...


24.06.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


06.06.2016
Резултати от търг - 30.05.2016г.

- Заповед- Класиране


13.05.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС