Обява
22.02.2017
Инвестиционно намерение на:- "ВЕНСОМИ" ЕООД за "Цех за преработка на охлюви"- "МОБИЛТЕЛ" ЕАД за "Дооборудване на базова станция в с.Септемврийци"

Обява
07.02.2017
Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна...

Стартира кампания за заплащане на данъци за недвижими имоти, превозни средства и такса битови отпадъци с възможност за участие в жребий с предметна награда
06.02.2017
- Обявата в PDF

Най-празнична украса на магазини, заведения и частни имоти
03.01.2017
ВЪВ ВРЪЗКА С КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ. ПРИЗИВЪТ БЕШЕ ДА НАПРАВИМ ГРАДА...

Регистри и заповеди по чл.75 от ППЗСПЗЗ
11.11.2016
Заповеди и регистрина основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността...

Обява
11.11.2016
Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.02.2017
"Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на община Вълчедръм"- Обява - удължаване срок- Обява- Методика- Указание- Заявление- Обрзец- Договор -...

Публично състезание
16.01.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Протокол- Обявление- Решение- Указание- Техническо задание- Методика-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
22.11.2016
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...

Публично състезание
08.11.2016
Доставка на храни- Протокол- Заповед- Съобщение- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.10.2016
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация за публикуване- Обява- Документация- Списък- Образци

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
20.09.2016
- проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 1. MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и 2. MON1071 /III - 818, Вълчедръм- Долни Цибър/ - Разград...

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Търг с тайно наддаване
18.12.2015
- Обява - Заповед - Документи

Търг с тайно наддаване
23.11.2015
- Обява - Заповед - Приложни документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС