Покана за провеждане на обществена консултация по реда на Закона за нормативните актове
21.04.2017
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, въввръзка с изработването на проекти на нормативни актове Ви уведомяваме,че на 28 април 2017...

Публично обсъждане на отчет за изпълнението на бжюджета за 2016г.
20.04.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бжюджета за 2016г. на Община Вълчедръм Приложения: - Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016г. - Годишен...

Протокол за разпределение на пасища и мери
13.04.2017

Обява
13.03.2017
Със заповед № ОХ-129/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за приемане на военна...

Обява
01.03.2017
Инвестиционно предложение от ЕТ"Катерина - Георги Евденов" за изграждане на шахтов кладенец

Обява
23.02.2017
- Със заповед № ОХ-109/03.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 88 (осемдесет и осем) войнишки длъжности за...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
04.04.2017
„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Документация

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
16.03.2017
проект -„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община Вълчедръм”- Уведомление- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.02.2017
"Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на община Вълчедръм"- Договор- Протокол- Обява - удължаване срок- Обява- Методика- Указание- Заявление- Обрзец-...

Публично състезание
16.01.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Договор- Договор- Протокол- Протокол- Обявление- Решение- Указание-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
22.11.2016
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...

Публично състезание
08.11.2016
Доставка на храни- Протокол- Заповед- Съобщение- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Образци

Търг с тайно наддаване
11.04.2017
Търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на земеделски земи на 27.04.2017г.- Обява- Документация

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Търг с тайно наддаване
18.12.2015
- Обява - Заповед - Документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС