07.12.2018
Обява
ЗАРАДВАЙТЕ СВОЕТО ДЕТЕ В ДНИТЕ НА КОЛЕДА.НАПРАВЕТЕ ПРИКАЗКАТА ИСТИНСКА И ВИЖТЕ ДЕТСКАТА УСМИВКА НАНАЙ-ПРЕКРАСНИЯ ПРАЗНИК.ДЯДО КОЛЕДА МОЖЕ ДА БЪДЕ С ВАС НА 25.12.2018Г. ДОБРИЯТ СТАРЕЦ ЩЕ ПОДАРИ ПОДАРЪЦИТЕ НА ВСИЧКИ ПОСЛУШНИ ДЕЦА В КЪЩИЧКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА, ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО ОТ 10,00-12,00 ЧАСА.ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ И ОСТАВЯТ СВОИТЕ ПАКЕТИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ - ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДО 18,00 ЧАСА НА 19.12.2018Г.ОЧАКВАМЕ ВИ!

03.12.2018
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ.ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ.АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА, МОЛЯ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ В СРОК до 14.12.2018 год. НА ТЕЛЕФОН 09744/3406 – ДАНИЕЛА МИНКОВА ИЛИ 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА. ЩЕ БЪДАТ ПОСЕТЕНИ ЗА ОГЛЕД И КЛАСИРАНИ САМО ЗАЯВЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ОБЕКТИ. ДА НАПРАВИМ ГРАДА И СЕЛАТА В ОБЩИНАТА ПО-КРАСИВИ И УЮТНИ С АТМОСФЕРАТА НА ИДВАЩИТЕ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ!НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА 20.12.2018...

22.11.2018
Обява
„Ние се учим от най-добрите” Във връзка с провеждането на Седмицата на професионалните умения в България - 19-25 ноември 2018 г. в Професионална гимназия „Димитър Маринов ”, гр. Вълчедръм, се организираха разнообразни и интересни инициативи и дейности.Състезанията на учениците от професионалните паралелки „Готвач” и „Хлебар -сладкар” на 20.11.2018 г. в професионалната гимназия преминаха под надслов : „Най-добър в професията хлебар-сладкар” и „Най-добър в професията готвач”. След кулинарната част господин Петър Бъчваров - Ути, който бе гост на училището, оцени приготвеното от учениците и раздаде грамоти и награди. Срещата продължи с учениците от гимназията и с ученици от VІІ клас от училищата...

16.11.2018
Обява
Министърът на образованието и науката на посещение в с. Долни Цибър На 15.11.2018 г. в Обединено училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър гост бе господин Красимир Вълчев - министър на образованието и науката. Училището бе домакин на една вълнуваща работна среща, на която скъпи гости бяха:г-н Росен Белчев - областен управител на област Монтана;г-жа Трайка Трайкова - началник на РУО-Монтана;инж. Росица Ангелова - началник на отдел ИОМДК при РУО-Монтана;г-н Иван Димитров - старши експерт по природни науки и екология при РУО-Монтана;г-н Иван Барзин - кмет на община Вълчедръм;г-жа Мая Гуглина - заместник-кмет на община Вълчедръм;г-н Камен Димитров - кмет на...

14.11.2018
Обява
    В Седмицата на професионалното образование 19-25 ноември 2018 г.  в Община Вълчедръм и Професионална гимназия „Димитър Маринов” с Ути БъчваровНа  20.11.2018 г. и  21.11.2018 г. ще се проведат  съвместни мероприятия на  Ути Бъчваров с ученици от професионалните паралелки „Готвач”  и „Хлебар-сладкар”  от  Професионална гимназия  „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм под надслов „Ние се учим от най-добрите”. Мероприятията ще преминат по следната програма: ПРОГРАМА ЗА 20.11.2018 г.17.30 часа  - 17.50 часа – среща на Ути Бъчваров с ученици от професионалните паралелки „Готвач” и „Хлебар-сладкар”   в  ПГ „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм; оценка на приготвените ястия от учениците;  раздаване на грамоти и награди;18.00 часа – 18.45 часа –...

08.11.2018
Обява
Със заповед ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50(педесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във в. ф. 22980-София от състава на Съвместното командване на силите.Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪРгр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст. 203/Камелия Бауренска, тел. 096 30 04 75ФЕЙСБУК...

03.12.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Документация- Образци

03.12.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Външна техническа помощ (осигуряване на външни експерти) във връзка с организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“- Обява- Методика- Техническа спецификация- Документация- Образци

21.11.2018
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

29.10.2018
Публично състезание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Протокол комисия- Съобщение ценови оферти- Съобщение- Обявление- Решение- Указания- Техническо задание- Образци- Методика за оценяване

16.10.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Технически изисквания - Образци

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

15.10.2018
Повторен търг - 12.10.2018
- Протоколи от повторен търг

05.10.2018
Търг с тайно наддаване - Протоколи
- Протоколи от търг с тайно наддаване проведен на 05.10.2018г.

18.09.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

05.07.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

07.06.2018
Търг с тайно наддаване
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:Земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище,мера” за срок от 1 (една) година- Заповед- Приложение

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм