Съобщение за изготвена виза за проектиране
12.12.2017
Община Вълчедръм , респективно Дирекция "Териториално развитие и устройство, програми и хуманитарни дейности" на основание чл.140 от ЗУТ, съобщава на ЛИЛЯНА ГРИГОРОВА АВРАМОВА, ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА...

Обявление за одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива
05.12.2017
- Юлианна Добринчова Китанова- Добринчо Велинов Китанов

Обява
04.12.2017
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ.НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА...

Обява
01.12.2017
-Със заповед № ОХ-1167/09.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 14 (четиринадесет) вакантни длъжности за приемане на военна...

Обявление
30.11.2017
- Със заповед на Кмета на община Вълчедръм е одобрен проект за ПУП

Обява
27.11.2017
- Със заповед № ОХ-1201/22.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 11 (единадесет) вакантни длъжности за офицери, 3...

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм”- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на...

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Търг с тайно наддаване
08.06.2017
- Обява- Списък имоти

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС