14.10.2016
Обява

Военно окръжие II степен – Монтананабира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс


10.10.2016
Обява за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен съд - Лом

- Съобщение- Списък- Препоръки- Обява - Декларация по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт - Декларация по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната...


03.10.2016
Обява

Военно окръжие II степен - Монтана набира кандидати за приемане на военна служба


27.09.2016
Фото конкурс

Организатор: Община Вълчедръм и НЧ”Рало-1891” гр. Вълчедръм. Условия: Участие могат да вземат всички любители фотографи от гр. Вълчедръм и региона. Приемат се до шест снимки...


20.09.2016
21 Септември 2016г. Европейски ден без загинали на пътя

10.09.2016
Обява за инвестиционно намерение

13.10.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Обява за удължаване на срок- Информация за публикуване- Обява- Документация- Списък- Образци


20.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации

- проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 1. MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и 2. MON1071 /III - 818, Вълчедръм- Долни Цибър/ - Разград...


10.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци

- Уведомление- Техническа спецфикация- Количествено - стойностна сметка


02.09.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

„Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към социална кухня в административна сграда на...


25.08.2016
Публично състезание

„Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм”- Доклад- Решение- Окончателен протокол- Съобщение за отваряне на ценови оферти- Протокол комисия- Отговор на запитване- Разяснение от запитване-...


02.08.2016
Публично състезание

„Изготвяне на заявление за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за кандидатстване на община Вълчедръм по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект...


28.09.2016
Търг с тайно наддаване

- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени


24.06.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


06.06.2016
Резултати от търг - 30.05.2016г.

- Заповед- Класиране


13.05.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС